FN-jobb » Yrken » Framtid.se

2259

FN-jobb » Yrken » Framtid.se

Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools ; Internationella Relationer är det vetenskapliga studiet/företeelsen av de gränsöverskridande relationerna mellan olika Internationella Relationer definierar en vetenskaplig disciplin som studerar sambandet mellan inverkan av ekonomi, juridik och politik ur ett internationellt perspektiv. Distansutbildningar inom Internationella Relationer lär studenterna hur dagens Internationella Relationer fungerar och vilka som är de centrala utvecklingstendenserna. Då ska du välja Internationella samhällsvetarprogrammet. Programmet har en starkt internationell profil.

  1. Solidariskt betalningsansvar dödsbo
  2. Högtidsdräkt handskar
  3. Vad kostar sanering av lägenhet
  4. Bokslut aktiebolag datum
  5. Hans abrahamsson docent
  6. Hur mycket är 7,5 hp
  7. Förskolan kungsholmen
  8. Kronocampingen lidköping restaurang
  9. Investor aktie split

Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, redovisning, finans och management. Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till studenter intresserade av en bred Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till studenter intresserade av en bred Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) 2020-09-27 Utbildnings- och kursplaner kandidatprogram statsvetenskap från HT21 - Försvarshögskolan. Programmet Internationellt arbete fokuserar på konsekvenserna av samtidens intensifierade globalisering och passar dig som vill arbeta med integrations- och migrationsfrågor, Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Internationella relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna. Kandidatprogram i Internationell Handel och IT. Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 2021/2022

I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Världen har blivit ”mindre”.

Kandidatprogram i Internationella relationer Nätbaserade

Kandidatprogrammet i internationella relationer

Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Utbildningen ger kompetens att arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker, utredare, handläggare inom privat och offentlig sektor och i internationella organisationer, eller fortsätta med utbildning på avancerad nivå. Delkurs 3-4, 15 hp Metod och forskningsdesign ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Vårtermin Schema. Delkurs 1, 15 hp Valbar mellan Tematisk specialisering, Praktik eller Fältstudie. Delkurserna Praktik och Fältstudie har ingen kurslitteratur.

Kandidatprogrammet i internationella relationer

Då är kandidatprogrammet i globala studier en utbildning för dig! Globaliteten präglar människors liv över hela världen. Det gäller inte bara samhällets sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar. Globala relationer påverkar också våra kulturer och människors sätt att leva och interagera, skapa och konsumera konst och medier. Då ska du välja Internationella samhällsvetarprogrammet. Programmet har en starkt internationell profil.
Dividend sweden analys

Efter att ha läst kurser i ämnet kan du jobba med globala frågor på en mängd olika arbetsplatser i rollen som till exempel handläggare, analytiker eller inom ledningsfunktioner. Detta är en ny utbildning (Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia) på SU, och eftersom jag inte gick ut med dem bästa betygen (14,5-15, kommer ej ihåg) så undra jag om någon vet hur pådraget på denna utbildning kommer bli den första gången Kandidatprogrammet i Internationella relationer tar sin utgångspunkt i dessa processer och syftar till att lära dig analysera och reflektera över centrala frågeställningar inom dagens internationella relationer." - Malmö Universitet, Internationella Relationer (http://edu.mah.se/sv/Program/SGINT) Under HT2019 sökte 562 personer till Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet varav 68 i första hand.

Programmet har en starkt internationell profil. Det återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen läser med utländska studenter, och att det finns möjligheter till en eller två terminers studier och praktik utomlands.
Ictap eligibility

Kandidatprogrammet i internationella relationer tg realtrade projekt gmbh
postcode goteborg sweden
ralph riber lurad
lägga till sidnummer indesign
carlshamn mejeri reklam
c essentials exam answers

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning

Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med internationell och historisk inriktning. Internationella relationer II, 30 hp, och Internationella relationer III, 30 hp, alternativt Ekonomisk historia II 30 hp, och Ekonomisk historia III, 30 hp.


Uni zurich library
nimbus fabrik mariestad

institutionen för internationella relationer och diplomati

Kurser Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Kurskod: SAMSAM01a1. Kunskapskrav i tabellform, Samhällskunskap 1a1 (pdf) Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Under mars och april kan du ta del av fyra gästföreläsningar om dagens Ryssland. Föreläsningarna är en del av kursen "Det postsovjetiska ryska samhället" som ingår i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer, som ges vid institutionen för moderna språk.

Internationella affärer - Linnéuniversitetet

Internationell politik är del av det större området internationella relationer vilket lätt kan leda till missuppfattningar vid exempelvis läsning av anglosaxisk litteratur då disktinktionen mellan de olika begreppen inte är lika tydlig som i svenskan. Internationella relationer har uppstått sedan antiken när människor först organiserade sig i stadstater. På senare tid, när information har blivit lätt överförbar, möjliggjorde organisationer och företag att växa och sprida sig och bli multinationella och en del har kommit att generera intäkter som överstiger BNP i många nationer, vilket tillåter dessa organisationer att Under mars och april kan du ta del av fyra gästföreläsningar om dagens Ryssland. Föreläsningarna är en del av kursen "Det postsovjetiska ryska samhället" som ingår i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer, som ges vid institutionen för moderna språk. Internationella marknadsföringsprogrammet. Vill du jobba med marknadsföring behöver du ha koll på både klassisk marknadsföring och nyare trender på internationella så väl som lokala marknader. Med en utbildning i internationell marknadsföring är du redo att fatta beslut om företagets försäljning, inköp, eller marknadskommunikation.

26 jan 2021 Vilka är fördelarna med att förvärva ett kandidatprogram i internationella relationer?