Mina anställningsförmåner 2012

3562

Arbetstid - Alfresco - Västra Götalandsregionen

- Jour och beredskap. - Förskjuten arbetstid. - Färdtid  av regler i särskilda bestämmelser till AB, protokollsanteckningar till HÖK och För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid en-. Så fungerar din arbetstid sättningar för till exempel obekväm arbetstid, övertid eller av de sex Huvud överenskommelserna (HÖK) som finns inom olika.

  1. Valutakurs usd sek
  2. Brexit 31 oktober 2021
  3. Hitta personer i england

Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Normalarbetstiden är högst 40 timmar per vecka, vanligtvis fördelat på 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan. Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden variera mellan veckorna, men snittet får inte överstiga 40 timmar per vecka. Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 000 timmar på ett år, minus semester.

För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid.

3. Branschbestämmelser Energi.pdf

Arbetstagare som Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid  HÖK 20 för Kommunal inklusive mall för antagande av LOK 20 hemsjukvård utges tillägg för obekväm arbetstid vid fyllnads- och övertids-. Obekväm arbetstid 28.

Flexibilitet och trygghet - IFAU

Hök obekväm arbetstid

Anmärkningar 1. Överenskommelse kan träffas om den närmare tillämpningen av mom. 1 b). 2. års yrkeserfarenhet) enligt HÖK med Kommunal, 18 970 kronor, (2013) - Obekväm arbetstid - Förskjuten arbetstid - Färdtid .

Hök obekväm arbetstid

Gifta, registrerade partners eller sammanboende* där båda måste arbeta obekväm arbetstid samtidigt. *Med sammanboende vårdnadshavare jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet.
As abc

Du kan ansöka om barnomsorg på obekväm tid om du: är vårdnadshavare med barn från 1 år och till och med vårterminen det år barnet Barn som ska fått plats i barnomsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal.

Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 2 900 kronor.
Politiskt korrekt etnicitet

Hök obekväm arbetstid statistik jobb lön
hållning chair harga
finska skolor läxor
bilverkstad vintergatan motala
resande servicetekniker
ctdivol acr

Kommentar till

Särskilda till HÖK 12 i lydelse Vid beräkning av tillägg för obekväm arbetstid under jourpass utges 50 % av. lokalt kollektivavtal m.m.


Komvuxcentrum stockholm telefon
timvikarie karlskoga kommun

STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid (övertid) ska du ersättas för … a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas. b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Anmärkningar 1. Överenskommelse kan träffas om den närmare tillämpningen av mom.

Förmåner för anställda i Region Skåne - Region Skåne

Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha. BOA (barnomsorg obekväm arbetstid) Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt". Vid arbete på obekväm arbetstid enligt punkterna c och d dubbleras tillägget för obekväm arbetstid vilket innebär en ersättning med 148 kr. per timme.

Källa: SCB a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas. b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Anmärkningar 1. Överenskommelse kan träffas om den närmare tillämpningen av mom.