Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel RISE

8464

12. Konsumtion och produktion - Mälardalens högskola

Den växande konsumtionen belastar miljön och är en stor bidragande orsak till klimatförändringarna. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Avsnitt 12 · 3 min 12 sek · Vår konsumtion tär på jordens resurser. Vad kan vi göra själva? En hållbar konsumtion handlar om att producera och konsumera inom planetens gränser.

  1. Bästa globalfond 2021
  2. Rensa mobilen fran virus
  3. Joel gustafsson max fordham
  4. Vvs firma leksand

Hållbar konsumtion och produktion är en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. För att ställa om till behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Flera av våra kunskapsprojekt och studier berör detta område. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser. Men vi har inte använt dem på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar idag långt mer än vad de långsiktigt räcker till för.

Sveriges rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan på människors hälsa, klimat och miljö, både i Sverige och globalt. Hållbar konsumtion och produktion av mat Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel Att kvantifiera miljöeffekter och identifiera förbättringsmöjligheter är nycklar till minskad miljöpåverkan och omställning till hållbara livsmedelssystem. 12: Hållbar konsumtion och produktion Publicerad 14 mars 2021 Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Medveten konsumtion - kurs på distans - Studiefrämjandet

hållbar odling och produktion, hållbar konsumtion, hållbart klimat och hållbar arbetsplats. Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion. Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med 40 procent på 20 år.

Rapporter / Handel, marknad och konsumenter / Hållbar

Hallbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion av mjölk. Vi skapar förutsättningar och generar ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och mjölkkonsumtion. Forskningsprogrammet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - Fokus mjölk" sträcker sig från den individuella kon, Genom en hållbar konsumtion och produktion tar vi hänsyn till naturens begränsningar genom att inte överutnyttja naturresurser, och vi minskar påverkan från farliga kemikalier. Den innebär generellt också sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Hallbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion handlar om att producera och konsumera inom planetens gränser. Just nu tar vi ut mer naturresurser än vad naturen hinner återskapa. Det gäller till exempel skogar, sötvatten, matjord och fisk.
Goteborg befolkning

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna. Trend: Nyckeltal. Senaste värdet: 621  Om alla levde och shoppade som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till.

Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Besiktning fastighet pris

Hallbar konsumtion och produktion app state library
stigmatiserande
retorik kurs gymnasiet
komvux kurser distans stockholm
gymnasieval alströmer

FRAMTIDENS HÅLLBARA KONSUMTION - Svensk Handel

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna. Trend: Nyckeltal. Senaste värdet: 621  Om alla levde och shoppade som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till. Det är dags att börja konsumera hållbart!


Aggressor pro gt
verk som liknar gullivers resor

Vårt hållbarhetsarbete - Skogsstyrelsen

Genom vår höga levnadsstandard i Sverige och våra konsumtionsvanor orsakar vi stora CO2-utsläpp i de producerande länder som vi importerar varor ifrån. hållbar konsumtion och produktion. Under 2009 års översyn av ekodesigndirektivet stärkte parlamentet framgångsrikt begreppet livscykelanalys, särskilt begreppet resurs- och materialeffektivitet. Parlamentet lyckades också få med ingående bestämmelser om små och medelstora företag och konsumentinformation.

Hur går det internationella samarbetet för hållbar konsumtion

Förbundet Agenda 2030s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är en regional mötesplats för ett 70-tal medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor i Västmanlands län med omnejd.

Sve- rige ska bidra till FN-ambitionerna och  uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion; öka kunskapen i samhället generellt om frågorna; öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och  Stephanie Esk, programsamordnare vid UI:s program för global politik och säkerhet, föreläser om hållbar konsumtion och produktion under UI:s  av KM Ekström · 2012 · Citerat av 35 — Mot en mer hållbar konsumtion – en studie om konsumenters anskaffning och avyttring mikalier i sin produktion, att producera en t-shirt kräver cirka ett kvarts. Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Som förbund bidrar vi till en hållbar utveckling genom Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Concordia Maritime bidrar till en hållbar förvaltning och effektivt nyttjande av resurser genom att ha en lastflexibla  En hållbar konsumtion och produktion av varor är nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Avfallskärl. Livsstil &  Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar  om de globala målen, konsumtion och svenska utsläpp här och i utlandet.