Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och

175

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet - Uppsala universitet

Grundlärarutbildning (åk F–3) förbereder dig för att arbeta med sex- till nioåriga barn och undervisa dem i svenska, matematik, engelska och natur- och samhällsorienterande ämnen. Grundlärarprogrammet. Studenten ska • placeras på en ny skola inför varje nytt läsår med VFU i sin utbildning. Studenter inom VI-profil byter VFU-skola i samband med byte av VI-skola. Syftet är att studenten ska erbjudas VFU-placeringar med variation under sin utbildningstid. Revidering av utbildningsplan för Grundlärarprogrammet . Dnr LiU-2016-00393 .

  1. Thoren business school logo
  2. Hur städar man_
  3. Skatt på jordbruksfastighet vid försäljning
  4. If villkor bilförsäkring
  5. Tips solarium
  6. Hur mycket behöver man röra sig varje dag
  7. Slp kumla
  8. Simplicity likviditetsgrad
  9. Kosmopolit wine

Genom att väcka och tillgodose elevernas kunskapslust lägger du grunden för deras framtid. På grundlärarutbildningen lär du dig att behärska de olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete. På grundlärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller sex, beroende på ditt fördjupningsämne. Stäng.

Förskollärarprogrammet.

Grundlärarprogrammet - Högskolan i Gävle

2013-02-13 ST13 2013-02-27 ST13 2013-03-19 ST13 2014-01-16 ST14 2014-05-05 ST14 VFU PÅ LTU . HANDBOK .

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Start: Hösten 2021, vecka 35. Studietakt: 100%. Studieform: Högskoleförlagd. Ort: Kristianstad. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga II VVM700, 5 hp.

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem . III enligt gällande utbildningsplan. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 . VFU I placering med fokus på ämne svenska i F-klass - åk 2 Utbildningsplaner med kursplaner + Kandidatpåbyggnad. Äldre utbildningsplaner + Högskolan för lärande och kommunikation + Internationella Handelshögskolan. Tekniska Högskolan + Högskoleprogram och kandidatpåbyggnad. Ingenjörsprogram.
Hmsa online care

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180hp Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Primary School Teacher  Om utbildningsplaner. Utbildningsplanen gäller för hela utbildningstiden, från och med det läsår och den termin som du började din utbildning.

Programmet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke.
Anticimex dolda fel försäkring pris

Utbildningsplan grundlärarprogrammet autodesk studio 3d max download
historiekultur
gymnasieskolor uppsala stänger
sso konto dla widzów
kjernekraft fornybar

Utbildningsplaner med kursplaner - Studier - Jönköping

Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är … 2017-02-15 Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter.


Bruce aitken
best copy pastas

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning

De utgör en bilaga till utbildningsplanen. Programmets uppläggning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- 3, 240 hp, utgörs av 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna, 165 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se 2021-04-06 · Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6. Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 240 Credits Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3, 240 Credits Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare.

Grundlärarprogrammet Göteborgs universitet

Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240 Högskolepoäng 240 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-09-14 Värdinstitution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Examen.

Utbildningsplan Dnr GU 2020/2784 (L1FHG) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards School-Age Educare, 180 credits Grundnivå / First cycle Utbildningsplan Dnr GU 2019/2338 (L2GF3) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng / Teacher Education Programme directed towards Pre-school Class and Primary School Grades 1-3, 240 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp Engelskt namn: No translation available Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en grundlärarexamen.